Baza Artykuły i referaty

Baza bibliograficzno-abstraktowa


     Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, prenumerowanych przez Bibliotekę, a także rekordy z opisami każdego numeru/zeszytu czasopisma wraz ze spisem treści i materiały konferencyjne, zgromadzone w zasobach bibliotecznych.

     Baza jest w trakcie opracowywania i wprowadzane są w pierwszej kolejności artykuły z bieżącej prenumeraty (2011), a następnie z lat poprzednich.

     Wszystkie rekordy mają aktywne odsyłacze od : nazw autorów, wydawców i haseł przedmiotowych.


Tematyka:


© 2011 Biblioteka WSInf w Łodzi