Baza Multimedia


Baza zawiera, w większości skrócone, opisy bibliograficzne materiałów bibliotecznych utrwalonych na innych nośnikach niż papier. Są to dokumenty piśmiennicze, kartograficzne, filmy i muzyczne zapisane na CD, CD-ROM, kasetach video, dyskietkach, a także zbiory map i atlasy w tradycyjnej formie, dla których nie utworzono oddzielnej bazy.

Zbiory są udostępniane tylko na miejscu.


© 2011 Biblioteka WSInf w Łodzi