Baza Prace dyplomowe


Baza zawiera opisy bibliograficzne prac dyplomowych, powstałych w Wyższej Szkole Informatyki.  

Udostępniane są w czytelni i tylko te prace, których autorzy wyrazili pisemną zgodę na ich rozpowszechnianie.


© 2011 Biblioteka WSInf w Łodzi