Baza Czasopisma


Baza zawiera opisy bibliograficzne wszystkich tytułów czasopism zgromadzonych w Bibliotece: informację o tytułach zgromadzonych w latach poprzednich. Na bieżąco wprowadzana jest informacja o aktualnie gromadzonych numerach poszczególnych tytułów czasopism.

Czasopisma są udostępniane tylko na miejscu.

Tematyka gromadzonych tytułów dotyczy wszystkich kierunków studiów. Gromadzone czasopisma i gazety ogólne, jak Polityka, Perspektywy, Gazeta Wyborcza, Rzeczypospolita itp..


© 2011 Biblioteka WSInf w Łodzi