Baza Książki


Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych : Przy każdym opisie jest informacja o statusie wydawnictwa : dostępność i możliwość korzystania : Tylko na miejscu lub do wypożyczenia na zewnątrz.

Tematyka gromadzonych zbiorów związana jest z kierunkami studiów : 


© 2011 Biblioteka WSInf w Łodzi